കർണാടകയിൽ ആരാധന നടത്തുന്നതിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലക്കുന്നു..

0

കർണാടക: 50 ഓളം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു സംഘം ആരാധനാ സേവനങ്ങൾക്കായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് കർണാടകയിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലക്കുന്നു, അവർ ജനനം മുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലെന്നും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയോ വഞ്ചനയിലൂടെയോ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് വാദിക്കുന്നു.
ഹസ്സന്റെ ബന്നിമർദട്ടി ഗ്രാമത്തിലെ പതിനഞ്ച് ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളെ ജനുവരി 4 ന് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിനെയും (ഡിഎസ്പി) മറ്റ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കാണാൻ വിളിപ്പിച്ചു.

യോഗത്തിൽ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളും എന്ന നിലയിൽ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വഞ്ചനാപരമായി ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ക്രിസ്ത്യാനികളാരും ജനനം മുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലെന്നും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയോ വഞ്ചനയിലൂടെയോ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആരാധന സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബന്നിമർദട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

“ഹിന്ദു തീവ്രവാദികൾ സംസ്ഥാന പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടയാൻ നടത്തിയ അവസാന ശ്രമമാണിത്,” അജ്ഞാതനായി തുടരാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു പ്രാദേശിക ക്രിസ്ത്യാനി പറഞ്ഞു.

സാമൂഹിക ബഹിഷ്‌കരണവും ശാരീരിക പീഡനവും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം അവർ പരീക്ഷിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, നിരന്തരമായ ഉപദ്രവങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രാദേശിക ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസ്തരായി തുടർന്നു, ”അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 25 പ്രകാരം പൗരന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതം ആചരിക്കാനും അവകാശപ്പെടാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങൾക്കെതിരായ ഡി‌എസ്‌പിയുടെ ഉത്തരവ് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

“ആരാധനയ്‌ക്കായി ഒത്തുകൂടാനും നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല,” ഒരു പ്രാദേശിക പാസ്റ്റർ പറയുന്നു.
“സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത വളരുകയാണ്, കർണാടക സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പരിവർത്തന വിരുദ്ധ നിയമം മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കും,” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഉത്തർപ്രദേശിന് ശേഷം വ്യാജ മതപരിവർത്തനത്തെ കുറ്റവാളിയാക്കുന്ന മതപരിവർത്തന വിരുദ്ധ ബിൽ മധ്യപ്രദേശ് പാസാക്കി. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന നിയമങ്ങൾ പാസാക്കാൻ കർണാടക, അസം, ഹരിയാന എന്നിവ ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങുന്നു.

മതപരിവർത്തന വിരുദ്ധ നിയമം നടപ്പാക്കിയ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും സമാനമായ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുമെല്ലാം ബിജെപിയുടെ നേതാക്കളാണ്.

ക്രിസ്ത്യാനികളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനുള്ള ഒരു ഒഴികഴിവായി തീവ്ര ഹിന്ദു ദേശീയവാദികൾ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ ഭീഷണി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും സെൻസസ് ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി വലിയ പരിവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ 2.3 ശതമാനം മാത്രമാണെന്നും.

You might also like
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com