കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു

0

നെല്ലിക്കുന്നം I P C സഭാംഗമായ പാസ്റ്റർ എം. റ്റി മാത്യു (പാസ്റ്റർ തോമസ് മാത്യുവിന്റെ പിതാവ്) കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. സംസ്കാര ശുശ്രുഷ  2018 മെയ് 16 വ്യാഴം രാവിലെ 9 നു

You might also like