തയ്യൽ മെഷിൻ വിതരണം ചെയ്തു.

0

ഐ.പി.സി.കൊട്ടാരക്കര സെന്റർ സോദരീ സമാജത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 6 തയ്യൽ മെഷീൻ വിതരണം കൊട്ടാരക്കര സെൻറർ മിനിസ്റ്റർഡാനിയേൽ ജോർജ് നൽകുന്നു ,സോദരീ സമാജം ഭാരവാഹികൾ സമീപം.

You might also like