നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

0

തിരുവനന്തപുരം: ദി പെന്തക്കോസ്തു മിഷൻ വെങ്കടമ്പ് (തിരുവനന്തപുരം സെന്റെർ) സഭാസുശ്രുഷയിൽ ആയിരുന്ന എൽഡർ ബാബുകുട്ടി തൻ്റെ  21 വർഷത്തെ ശുശ്രുഷ തികച്ചു കർത്താവ് തനിക്കായി ഒരുക്കിയിയിരുന്ന നിത്യ വിശ്രാമത്തിൽ ചേർക്കപെട്ടു.

You might also like