പാസ്റ്റർ ബൈജു മാലക്കരയുടെ മകൾ ബെറ്റിന (10 ) നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു.

0

ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ആലപ്പുഴ സെന്ററിലെ കാവാലം സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ ബൈജു ബാബു ജോണിന്റെ (ബൈജു മാലക്കര) മകൾ ബെറ്റിന (10 ) നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടന്ന് ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുവാൻ ക്രമീകരണം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അല്പം മുൻപ് മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു….സംസ്കാരം പിന്നീട്

You might also like
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com