രാഷ്ട്രപതിയുടെ പോലീസ് മെഡലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; കേരളത്തിൽ നിന്ന് 6 പേർക്ക്

0

ന്യൂഡൽഹി: സ്തുത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പോലീസ് മെഡലുകൾക്ക് കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള ആറ് പോലീസ് സേനാംഗങ്ങൾ അർഹരായി.

വി. മധുസൂദനൻ-ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്, വിജിലൻസ്, കണ്ണൂർ.
രാജൻ മാധവൻ-ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡന്റ്, എസ്.എസ്.ബി. ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് തിരുവനന്തപുരം.
ആർ.വി. ബൈജു- അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ, നരുവാമൂട്.
സുരാജ് കരിപ്പേരി-അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ, ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് തൃശ്ശൂർ.
ഹരിഹരൻ ഗോപാലൻ പിള്ള-സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ, വിജിലൻസ് കൊല്ലം.
മോഹന കൃഷ്ണൻ പി.എൻ. സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ, വിജിലൻസ് മലപ്പുറം എന്നിവരാണ് പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹരായത്.

You might also like