ലോക ദേശാടനപ്പക്ഷി ദിനം ഇന്ന്; നടപ്പിലാവുമോ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ റിംഗ് സർവേ

0

വരി എരണ്ട, വാലൻ എരണ്ട,ഫെമിംഗോ തുടങ്ങി അക്കരെ നിന്നെത്തി മലയാളികളുടെ മനം കവർന്ന ഇഷ്ട പക്ഷികൾ ഏറെയാണ്. ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ താണ്ടിയുള്ള ദേശാടനപ്പക്ഷികളുടെ യാത്രയും ജീവിതവും ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ഇന്നും അത്ഭുതം. പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തികളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും ദേശാടനപ്പക്ഷികളുടെ യാത്രകളിലും താവളങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. യൂറേഷ്യൻ ബ്ലാക്ക് ക്യാപ് (EURASIAN BLACK CAP), സ്പോട്ടട് ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ (SPOTTED FLY CATCHER) തുടങ്ങി മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെത്തി തുടങ്ങി. മുൻപ് വേമ്പനാട്ട് കായലിന് സമീപം മാത്രം കണ്ടിരുന്ന എത്രയോ പക്ഷികൾ ഇന്ന് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുമെത്തുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദേശാടനപ്പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് റിംഗ് പഠനം നടത്തണമെന്ന് പ്രകൃതി സ്നേഹികളും പക്ഷി നിരീക്ഷകരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

You might also like