ഗ്രാമ്പു പതിവായി ശീലമാക്കൂ; അറിയാം ചില ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള്‍

0

പഴയകാലത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും സാധാരണ കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു സുഗന്ധ വിളയാണ് ഗ്രാമ്പു. ഇപ്പോള്‍ അപൂര്‍വ്വമായേ ഗ്രാമ്പു കാണാറുള്ളൂ. അതിന്റെ പൂമൊട്ടില്‍ ഒരു ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവമുള്ള തൈലമുണ്ട്. ഗ്രാമ്പുവില്‍ വിവിധങ്ങളായ ലവണങ്ങളും കാര്‍ബോഹൈഡ്രേറ്റും നേരിയ തോതില്‍ കൊഴുപ്പ്, മാംസ്യം മുതലായവയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഇരുമ്പ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഗ്രാമ്പു. ഇത് ദഹനേന്ദ്രീയത്തെ മൊത്തമായും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ശ്വസന പ്രക്രിയയെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിലും ഗ്രാമ്പു ഉത്തമമത്രേ. മോണ രോഗങ്ങളിലും കോളറ പോലുള്ള കഠിന രോഗങ്ങളിലും അണുനാശിനിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി ഗ്രാമ്പുവിനുണ്ട്.

ഇരുമ്പ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഗ്രാമ്പു. ഇത് ദഹനേന്ദ്രീയത്തെ മൊത്തമായും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ശ്വസന പ്രക്രിയയെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിലും ഗ്രാമ്പു ഉത്തമമത്രേ. മോണ രോഗങ്ങളിലും കോളറ പോലുള്ള കഠിന രോഗങ്ങളിലും അണുനാശിനിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി ഗ്രാമ്പുവിനുണ്ട്.

 

You might also like