കോവിഡ് കുറയുന്നു; രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 48,786 പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തു

0

 

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 48,786 പുതിയ COVID19 കേസുകളും 61,588 വീണ്ടെടുക്കലുകളും 1,005 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ആകെ കേസുകൾ: 3,04,11,634

ആകെ വീണ്ടെടുക്കൽ: 2,94,88,918

സജീവ കേസുകൾ: 5,23,257

മരണസംഖ്യ: 3,99,459

ആകെ കുത്തിവയ്പ്പ്: 33,57,16,019

You might also like