യുകെയിൽ കോവിഡിന് ഗുളിക; വില 52,000 രൂപ

0

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി വികസിപ്പിച്ച ആദ്യ ആന്റിവൈറൽ ഗുളികയ്ക്കു യുകെയിൽ അംഗീകാരം. ‘മോൽനുപിരാവിർ’ എന്ന മരുന്ന് യുഎസിലെ മെർക് ആൻഡ് കമ്പനി (എംഎസ്ഡി), റിഡ്ജ്ബാക്ക് ബയോതെറപ്യൂട്ടിക്സ് എന്നിവ ചേർന്നാണു വികസിപ്പിച്ചത്. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചാലുടൻ, 5 ദിവസം 2 നേരം വീതം കഴിച്ചാൽ ആശുപത്രി ചികിത്സയുടെ ആവശ്യവും മരണസാധ്യതയും പകുതിയായി കുറയുമെന്നു നിർമാതാക്കൾ പറയുന്നു. 5 ദിവസത്തെ മരുന്നിന്റെ വില 52,000 രൂപ.

You might also like