ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 4,209 കോവിഡ് മരണങ്ങളും 2.59 ലക്ഷത്തിലധികം പോസിറ്റീവ് കേസുകളും സ്ഥിരീകരിച്ചു

0 201

 

ദില്ലി: ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 2,59,591 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളും 3,57,295 ഡിസ്ചാർജുകളും 4,209 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യതു

ആകെ കേസുകൾ: 2,60,31,991

ആകെ ഡിസ്ചാർജുകൾ: 2,27,12,735

മരണസംഖ്യ: 2,91,331

സജീവ കേസുകൾ: 30,27,925

ആകെ വാക്സിനേഷൻ: 19,18,79,503

You might also like
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com