രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് മരണങ്ങളിൽ കുറവ്; ഇന്നലെ 3,847 മരണങ്ങളും 2.11 ലക്ഷത്തിലധികം പോസിറ്റീവ് കേസുകളും സ്ഥിരീകരിച്ചു

0

 

 

ദില്ലി: ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 2,11,298 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളും 2,83,135 ഡിസ്ചാർജുകളും 3,847 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ആകെ കേസുകൾ: 2,73,69,093

ആകെ ഡിസ്ചാർജുകൾ: 2,46,33,951

മരണസംഖ്യ: 3,15,235

സജീവ കേസുകൾ: 24,19,907

ആകെ വാക്സിനേഷൻ: 20,26,95,874

You might also like