ഇന്ത്യയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വാക്സിനായി കരാർ ഒപ്പുവച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാ‍ർ; വാക്സിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണം തുടരുകയാണ്

0

 

 

ദില്ലി: ന്യൂഡൽഹി: ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്സിന് ശേഷം ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച രണ്ടാമത്തെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിനും വിതരണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബയോളജിക്കൽ-ഇയുടെ കോവിഡ് വാക്സിനായുള്ള കരാറിൽ രാജ്യം ഒപ്പുവെച്ചു. വാക്സിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണം തുടരുകയാണ്.

വാക്സിനായി 1500 കോടി രൂപ മുൻകൂർ നൽകുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുളള കാലയളവിനുളളിൽ ബയോളജിക്കൽ-ഇ വാക്സിൻ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യും.

നിലവിൽ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിലുളള ബയോളജിക്കൽ ഇ വാക്സിൻ ഒന്നും രണ്ടും പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങളിൽ മികച്ച ഫലമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. വാക്സിൻ വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും.

You might also like