സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് ചെറുപ്പകാരെയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്

0

 

 

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രണ്ടാം കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് ചെറുപ്പകാരെ.

കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ രോഗബാധിതരായവരിൽ കൂടുതൽ 21 നും 30 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്ജ്

You might also like
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com