തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ 75 തൊഴില്‍ ദിനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവര്‍ക്ക്‌ 1000 രൂപ ഉത്സവബത്ത നല്‍കും: മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദന്‍

0

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ 75 തൊഴില്‍ ദിനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവര്‍ക്ക്‌ 1000 രൂപ ഉത്സവബത്ത നല്‍കാന്‍ ഉത്തരവിറക്കിയതായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദന്‍ അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ 7,35,130 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഇത്‌ സഹായമാകും. എഴുപത്തിമൂന്ന് കോടി അന്‍പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ്‌ അനുവദിച്ചത്‌.

ട്രഷറി നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതിനാല്‍ ഉത്സവബത്ത വിതരണം ചെയ്യാന്‍ തടസമുണ്ടാകില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

You might also like