നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

0

കോഴിക്കോട് സെന്റർ പോത്തുകൽ ലോക്കൽ മുളംകുഴിയിൽ വീട്ടിൽ പരേതനായ വർഗീസിന്റെ ഭാര്യ പൊന്നമ്മ
വർഗീസ്(87) ഇന്ന് രാവിലെ 10.30 നു നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

അടക്ക ശുശ്രൂഷ നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 1 P. M. നു വീട്ടിൽ ആരംഭിച്ച് സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ പോത്തുകൽT. P. M, സെമിത്തേരിയിൽ

You might also like