ആരോഗ്യ സര്‍വകലാശാലാ പരീക്ഷകള്‍ 21 മുതല്‍; അവസാനവര്‍ഷ ക്ലാസ് ജൂലായ് ഒന്നിന് 

0

 

തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യ സർവകലാശാലാ പരീക്ഷകൾ ജൂൺ 21-ന് ആരംഭിക്കും. പരീക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ സർവകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷയെഴുതുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തണം. പരിശോധനയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരെ മറ്റൊരു ഹാളിൽ ഇരുത്തും. പരീക്ഷാഹാളിൽ രണ്ടുമീറ്റർ അകലത്തിൽ വിദ്യാർഥികളെ ഇരുത്തണം.

You might also like