സൺഡേസ്ക്കൂൾ പഠനത്തിനു നവ്യാനുഭവം ഒരുക്കി വീടുകൾ വേദപഠനമുറികളാകുന്നു.

0

കുമ്പനാട്: സൺഡേസ്ക്കൂൾ പഠനത്തിനു നവ്യാനുഭവം ഒരുക്കി വീടുകൾ വേദപഠനമുറികളാകുന്നു. അധ്യാപകരുടെ മുൻപിൽ ഇരുന്നിരുന്ന കുരുന്നു കുസൃതികുടുക്കകൾ മുതൽ ടീനേജ് പിന്നിട്ട പ്രതിഭകൾക്കു വരെ വീട്ടിലെ പഠനാനുഭവം വ്യത്യസ്തമാകും.

ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ്ത് ദൈവസഭ (IPC) സൺഡേസ്ക്കൂൾസ് അസോസിയേഷനാണ് ജൂലൈ 4 (ഞായർ) മുതൽ ഓൺലൈൻ സൺഡേസ്ക്കൂളിനു തുടക്കമിടുന്നത്. കോവിഡിൻ്റെ മൂന്നാം തരംഗം കുട്ടികളെയാകും ഏറെ ബാധിക്കുക എന്ന് വിദഗ്ദർ അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോൾ നാം ജാഗ്രതയോടെയും പ്രാർത്ഥനയോടെയും ഭവനങ്ങളിൽ തന്നെയിരുന്ന് ക്ലാസുകളിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ്.

You might also like