കർണാടകയിൽ സ്‌കൂളുകൾ തുറന്നു; വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെ

0

കൊവിഡ് വ്യാപനം കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ കർണാടകയിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ അനുവദിച്ച് സർക്കാർ. സ്‌കൂളുകളും പ്രീ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ടിപിആർ കുറവുള്ള ജില്ലകളിൽ 9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളാണ് ആരംഭിച്ചത്. ലോക്ഡൗണിന് ശേഷം സ്‌കൂൾ പുനരാരംഭിച്ച് ആദ്യ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെ നേരിട്ടെത്തി കുട്ടികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി.

മല്ലേശ്വരത്തെ പ്രി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകി. മാസ്‌ക് ധരിക്കുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൊവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും സ്‌കൂളും പരിസരവും വൃത്തിയായി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.
You might also like