തലയിൽ ബാൻഡേജ്; കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ വീണ്ടും അഭ്യൂഹം

0

ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി വീണ്ടും അഭ്യൂഹം. തലക്ക് പിന്നിൽ ബാൻഡേജിട്ട ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് കിമ്മിന്റെ ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഇടം പിടിച്ചത്. ജൂലൈ 24 മുതൽ 7 വരെ നടന്ന പീപ്പിൾസ് ആർമി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കിമ്മിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മദ്ധ്യം ശ്രദ്ധ പിടിച്ച് പറ്റിയത്. ഈ ചിത്രങ്ങളിലാണ് തലയിലെ കറുത്ത പാടുകൾ മറച്ച് ബാൻഡേജ് വ്യക്തമായത്. ജൂലൈക്ക് ശേഷം നടന്ന പരിപാടികളിലും ബാൻഡേജ് വ്യക്തമായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പലവിധ അഭ്യൂഹങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഉത്തര കൊറിയ എല്ലാ അഭ്യൂഹങ്ങളെയും തള്ളി. ജൂണിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കിം നന്നേ മെലിഞ്ഞിരുന്നു. മെയിൽ അദ്ദേഹം പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തുമില്ല.
You might also like