തെലങ്കാനയിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ജൂൺ 10 വരെ നീട്ടി

0

 

 

ഹൈദ്രബാദ്: കോവിഡ് -19 ലോക്ക്ഡൗൺ ജൂൺ 10 വരെ നീട്ടി തെലങ്കാന. രാവിലെ 6 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ വിശ്രമ സമയം നൽകണമെന്ന് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു.

ലോക്ക്ഡൗൺ അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മുതൽ 6 വരെ കർശനമായി നടപ്പാക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഭൂമി രജിസ്ട്രേഷൻ, സ്റ്റാമ്പുകൾ, രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ്, വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വസ്തുവകകൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അനുവദനീയമാണെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു

You might also like