ചെറുവക്കൽ NLBC വേദ അദ്ധ്യാപകൻ ആയിരുന്ന സുവി. അനിൽ ബേബിയുടെ പിതാവ് എം.ബേബി (77) നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു.

0

കൊട്ടാരക്കര : ചെറുവക്കൽ NLBC വേദാധ്യാപകനായിരുന്ന സുവി. അനിൽ ബേബിയുടെ പിതാവ് തേവലപ്പുറം പാറേമുക്ക് ഐ പി സി കർമേൽ സഭാംഗം നെടിയവിള പുത്തൻ വീട് അനിൽസദനത്തിൽ എം.ബേബി (77) നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു. സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ നാളെ (9-4-20)
ഭാര്യ: ലീലാമ്മ , മക്കൾ: അനിൽ ബേബി (UK), അജു ബേബി (UK), അനില (ജൂലി) , മരുമക്കൾ : ജൂലി അനിൽ (UK),ഗ്രേസ് അജു (UK),ജോയിമോൻ (ഒമാൻ)

You might also like