മന്ത്രിമാരുടെ മിന്നൽ സന്ദർശനം തുടരുന്നു; ഇത്തവണ എത്തിയത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

0

തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര പരീക്ഷ ഭവനിൽ മിന്നൽ സന്ദർശനം നടത്തി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. അപേക്ഷകർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതിയെ തുടർന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം. സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നിർദേശം നൽകി. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നാല് മണിയോടെയായിരുന്നു മന്ത്രി പരീക്ഷാ ഭവനിൽ എത്തിയത്.

You might also like