വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ മാത്രം പൂക്കുന്ന നിശാഗാന്ധി പൂക്കള്‍ ഒന്നിച്ചു വിരിഞ്ഞത് കാഴ്ചക്കാരില്‍ കൗതുകമുണര്‍ത്തി.

0

മലപ്പുറം: വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ മാത്രം പൂക്കുന്ന നിശാഗാന്ധി പൂക്കള്‍ ഒന്നിച്ചു വിരിഞ്ഞത് കാഴ്ചക്കാരില്‍ കൗതുകമുണര്‍ത്തി. മലപ്പുറം ആലത്തൂര്‍പടി പള്ളിയാളി പീടിയേക്കല്‍ ബാപ്പുഹാജിയുടെ വീട്ടിലാണ് അറുപതോളം നിശാഗന്ധി പൂക്കള്‍ ഒന്നിച്ചു വിരിഞ്ഞത്.

വളരെ അപൂര്‍വമായാണ് ഇത്രയധികം പൂക്കള്‍ ഒന്നിച്ചു വിരിഞ്ഞു കാണാറുള്ളത്. രാത്രിയില്‍ പുഷ്പിച്ചു സുഗന്ധം പരത്തുകയും സൂര്യോദയത്തിനു മുമ്ബേ വാടിപോകുന്നതും കൊണ്ടാണ് നിശാഗന്ധി എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്.

വിത്തുകള്‍ ഇല്ലാത്ത ഈ സസ്യത്തിനു ഇലയില്‍ നിന്നുമാണ് പുതിയ തൈകള്‍ മുളച്ചു വേര് പിടിക്കുന്നത്. പൂക്കള്‍ വിരിയുന്നതും ഇലയില്‍ നിന്നുമാണ് എന്നുള്ളതും കൗതുകകരമാണ്.

You might also like