മെയ് 12 അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്‌സിംഗ് ദിനം:

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലെ മുന്നണി പോരാളികൾക്ക് ബിഗ് സല്യൂട്ട്....

0

ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിന്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് 12ന് അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്‌സസ് ദിനമായി ലോകമെമ്പാടും അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്‌സസ് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു.

ഒരു നഴ്‌സ് എന്നതിനുപുറമെ, ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തക കൂടിയായിരുന്നു . 1854ലെ ക്രിമിയൻ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു നഴ്‌സ് എന്ന നിലയിൽ ഫ്ലോറൻസ് നൽകിയ സംഭാവനകൾ അവരെ പ്രശസ്തയാക്കി. യുദ്ധസമയത്ത്, നഴ്സുമാരുടെ മാനേജർ, പരിശീലകൻ എന്നീ നിലകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അവർ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ പരിക്കേറ്റ സൈനികർക്ക് പരിചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. ഫ്ലോറൻസിന്റെ ക്രിയാത്മകമായ പരിശ്രമങ്ങൾ കാരണം, നഴ്സിംഗിന് അനുകൂലമായ പ്രശസ്തി ലഭിക്കുകയും നഴ്‌സിംഗ് സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായി മാറുകയും ചെയ്തു.

You might also like