റ്റി.പി.എം കൊട്ടാരക്കര സെന്റർ മദർ മേരിക്കുട്ടി ഡാനിയൽ അക്കരെ നാട്ടിൽ

0

 

കൊട്ടാരക്കര: ദി പെന്തെക്കോസ്ത് മിഷൻ കൊട്ടാരക്കര സെന്റർ മദർ മേരിക്കുട്ടി ഡാനിയൽ ഇന്ന് ജൂൺ 19 ന് രാവിലെ നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട്.

You might also like