ഒമിക്രോൺ ജലദോഷമോ ചെറിയ പനിയോ പോലെ ആവാം; മാരകാവസ്ഥ ആയിട്ടില്ല’.

0

ഗ്രീസിലെ പുരാതനനഗരമായ ഏതൻസിലെ ഒമിക്രോണിന് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ കാര്യം എന്ന് വാർത്തകൾ വായിക്കുന്ന, പ്രബുദ്ധനായ മലയാളി ഒരിക്കലും ചോദിക്കാൻ ഇടയില്ല. ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ അക്ഷര.

You might also like