കൊവിഡ് ഡെല്‍റ്റ പ്ലസ്: പാലക്കാട്ടെ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകള്‍ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് അടയ്ക്കും

0

 

ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച കൊവിഡ് ഡെല്‍റ്റ പ്ലസ് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പറളി, പിരായിരി പഞ്ചായത്തുകള്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് അടയ്ക്കും. ഏപ്രില്‍, മേയ് മാസങ്ങളില്‍ കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിലാണ് ജനിത വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച ഡെല്‍റ്റ പ്ലസ് വകഭേദം കണ്ടെത്തിയത്.

You might also like