ഇരുട്ടടിയായി രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില ഇന്നും കൂട്ടി; പെട്രോൾ ലീറ്ററിന് 24 പൈസയും ഡീസലിന് 31 പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയത്

0 154

 

തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില ഇന്നും വർധിപ്പിച്ചു. പെട്രോൾ ലീറ്ററിന് 24 പൈസയും ഡീസലിന് 31 പൈസയുമാണ് വർധിപ്പിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 96 രൂപയായി. ഒരു മാസത്തിനിടെ ഇത് പതിനാലാം തവണയാണ് വില കൂട്ടുന്നത്.

You might also like
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com