പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി..

0

തിരുവനന്തപുരം: ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ റാന്നി സ്വദേശിനി ആണ്. മൂന്നു വയസുള്ള Sarah mariya libin എന്ന ഈ മോൾ ഇപ്പോൾ TVM RCC യിൽ ആണ്. അവൾക്ക് ഒരു പോറൽ പോലും ഇല്ലാതെ സാധരണ ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ

You might also like