പാസ്റ്റർ സജി ഏസയ്യാ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു

0

കുന്നംകുളം: ഇന്ത്യ പെന്തകോസ്ത് ദൈവസഭ കുന്നംകുളം സെൻററിൽ മരത്തംകോട് കർമ്മേൽ സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ സജി ഏസയ്യാ (48 വയസ്സ്) ജൂൺ 2 വ്യാഴാഴ്ച്ച രാവിലെ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

ഇപ്രാവശ്യത്തെ സ്ഥലംമാറ്റതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒറ്റപ്പാലം ഇന്ത്യ പെന്തകോസ്ത് ദൈവസഭയിൽ നിന്നും ഒരു മാസം മാത്രം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം ഈ സഭയിൽ ചാർജ് എടുത്തത്.

ഭാര്യ: ജെസ്സി, മക്കൾ: ഗ്ലാഡ്സൺ, ബെൻസൻ.

സംസ്കാരം ജൂൺ 3 വെള്ളിയാഴ്ച്ച നടക്കും. ദുഃഖത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും, ദൈവസഭയെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക.

You might also like