സൗദിയിലെ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ആസ്‌ത്രേലിയ വീക്കിന് തുടക്കമായി

0

സൗദി അറേബ്യയിലെ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ആസ്‌ത്രേലിയ വീക്കിന് തുടക്കമായി. ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ആസ്‌ത്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളും ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളും ലഭ്യമാകും. നവംബർ 30 വരെയാണ് ഫെസ്റ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുക. ആസ്‌ത്രേലിയയിൽ നിന്നും ഇറക്കു മതി ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം, മാംസം, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഫെസ്റ്റിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും. ആറ് പുതിയ ഫുഡ് ബ്രാൻഡുകളും ഫെസ്റ്റിവലിൽ ലഭ്യമാകും.

You might also like