ഹജ്ജിനുള്ള ഉപാധികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് സൗദി; അനുമതി വാക്‌സിനെടുത്തവർക്ക് മാത്രം

0

സൗദി അറേബ്യ ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് നിർവഹണത്തിനുള്ള ഉപാധികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളും പ്രത്യേക സുരക്ഷാ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചായിരിക്കും ഇത്തവണയും ഹജ്ജ് കർമത്തിന് അനുമതി ലഭ്യമാക്കുക. തീർഥാടകരുടെ ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഹജ്ജ് നടപടികളുണ്ടാകുകയെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

You might also like