കൂടുതൽ കേസ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ; ആശങ്ക വേണ്ട, ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

0

ന്യൂഡൽഹി ∙ സംശയാസ്പദമായ ചില കോവിഡ് കേസുകളുടെ സാംപിളുകൾ ജനിതക ശ്രേണീകരണത്തിനു വിട്ടതല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ .

You might also like