വാദികളിൽ നീന്തൽ; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഒമാൻ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് അതോറിറ്റി

0

മഴയെതുടർന്നുള്ള വാദികളിലും കുളങ്ങളിലും നീന്തരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഒമാൻ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് അതോറിറ്റി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദാഖിലിയ ഗവർണറേറ്റിൽ ഒമാൻ സ്വദേശിയായ പിതാവും മകളും കുളത്തിൽ മുങ്ങിമരിച്ചിരുന്നു. ഇരുവരേയും ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

You might also like