സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അർധരാത്രി മുതൽ ട്രോളിങ് നിരോധനം; 52 ദിവസത്തേക്കാണ് നിരോധനം

0

 

 

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അർധരാത്രി മുതൽ ട്രോളിങ് (Trawling) നിരോധനം. 52 ദിവസത്തേക്കാണ് ട്രോളിങ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാലയളവിൽ യന്ത്രവത്കൃത ബോട്ടുകൾക്ക് മത്സ്യബന്ധനം (Fishing) നടത്താൻ സാധിക്കില്ല.

പരമ്പരാ​ഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉപരിതല മത്സ്യബന്ധനം നടത്താം. ഇതര സംസ്ഥാന ബോട്ടുകൾ നിരോധനം ആരംഭിക്കും മുൻപ് തീരം വിടണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്. തീരദേശത്തെ ഡീസൽ ബങ്കുകൾ അടച്ചിടും. മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനനകാലം കണക്കിലെടുത്താണ് ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

You might also like
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com