കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ ഡോസുകൾക്കിടയിലെ ഇടവേളയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് വിദ്ഗധർ

0

 

ന്യൂഡൽഹി: കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ ഡോസുകൾക്കിടയിലെ ഇടവേളയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് വിദ്ഗധരുടെ അഭിപ്രായം. നാഷണൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ചെയർമാനാണ് ആദ്യ ഡോസ് കഴിഞ്ഞ് 12മുതൽ 16 വരെ ആഴ്ചക്കിടയിൽ രണ്ടാം ഡോസ് എടുത്താൽ മതിയെന്ന തീരുമാനം പുനപരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. രണ്ട് ഡോസുകൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഇടവേള മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്ന് നീതി ആയോഗ് ചെയർ പേഴ്സൺ വി.കെ പോൾ പറഞ്ഞു.

You might also like